Lot Consult

Нашите обучения

Обучения

Обучение за Координатори по безопасност и здраве в строителството

Основание за провежданеНаредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Обучението по ЗБУТ е задължително за:Лица, определени от Възложителя за Координатор по безопасност и здраве за:
• Етапа на инвестиционното проектиране, когато възлага проектирането на повече от един проектант
• Етапа на изпълнение на строежа, когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, който наема подизпълнител/и
Дати на провеждане02.09.2022 г.
30.09.2022 г.

Място и час на провеждане на обучениетоНачален час: 14:00 часа

Обученията ще се проведат онлайн – през платформа ZOOM. Участниците ще
получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в обучението и да задават своите въпроси.
Цена за един участник125.00 лв. /без ДДС/

Обучение за Координатори по безопасност и здраве в строителството (КБЗС)

На завършилите обученията ще бъдат издадени удостоверения.

Лектор: инж. Димитър Коларов

Курсът Обучение за КБЗС може да се организира по допълнително договаряне на място, във Вашето предприятие или обект в удобно за Вас време, при предварително заявена минимална група от 7 човека.

Плащането можете да извършите след регистрация:
– по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр.София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF

За допълнителна информация и заявки за участие за Обучението за КБЗС:

02/917 29 24; моб. 0885 23 77 73 – Красимира Владимирова, Координатор обучения
02/917 29 18; моб. 0885 35 67 79 – Галина Баталова – Маркетинг мениджър
02/917 29 13; моб. 0884 05 68 84
070080010 – национален номер на цената на 1 градски разговор
e-mail: office@lot-consult.com
Офис на “ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД: гр. София 1612, ж.к. Лагера, ул.“Троянски проход” 16, ет. 2, офис 1

Графици за обучения 2019/2020г. в нашата facebook страница.

Информация за СТМ (трудова медицина) тук!

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

  Уважаеми клиенти,

  когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

  Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

  Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

  Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

  При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.

  Абонирайте се

  Бюлетин