Seoptimize

Нашите обучения

Обучения

Обучение за отговорници по пожарна безопасност

Основание за провежданеНаредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите във връзка с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.
Обучението е предназначено за:лица, провеждащи инструктажи по пожарната безопасност, длъжностни лица по здраве и безопасността при работа
Дати на провеждане24.11.2021 г.
15.12.2021 г.
Място и час на провеждане на обучениетоНачален час: 10:00 часа

Обученията ще се проведат онлайн – през платформа ZOOM. Участниците ще
получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в обучението и да задават своите въпроси.
Цена за един участник125.00 лв. /без ДДС/

Пожарна безопасност

Лектори: Водещи специалисти по пожарна безопасност

На завършилите обученията ще бъдат издадени удостоверения.

Предварителната заявка за участие е задължителна и се подава на e-mail: office@lot-consult.com

02/917 29 24; моб. 0885 23 77 73 – Красимира Владимирова, Координатор обучения

02/917 29 18; моб. 0885 35 67 79 – Галина Баталова – Маркетинг мениджър

02/917 29 13; моб. 0884 05 68 84
070080010 – национален номер на цената на 1 градски разговор

Плащането за курса по Пожарна безопасност можете да извършите след регистрация:
– по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр.София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF

Курсът по пожарна безопасност може да се организира по допълнително договаряне на място, във Вашето предприятие или обект в удобно за Вас време, при предварително заявена минимална група от 7 човека.

Следете графиците на обученията ни по пожарна безопасност и на нашата Facebook страница.

Други обучения: СПО

Обученията по пожарна безопасност дават изключително важни знания на служителите по отношение на безопасността на работното място и умения да елиминират рисковете от пожар. Пожарите увреждат имущество, причиняват наранявания или смърт. 

Участниците се запознават с основни начини за предотвратяване на инциденти с пожар по време на работа. Научават  ценни знания за нормативните актове в областта и тяхното прилагане, за необходимата вътрешно фирмена документация по пожарна безопасност и умения за разпознаване на факторите за възникване на пожари. Специално внимание се отделя на  елементите на превенция и защита от пожари, както и на необходимите действия за предотвратяване – как да се реагира бързо, адекватно и организирано  в случай на извънредна ситуация.

Досие по пожарна безопасност

След обучението ще можете да изготвите и поддържате досие по пожарна безопасност. Експертите на ЛОТ-КОНСУЛТ представят основните фактори за възникване на пожари, както и какви са мерките за тяхното предотвратяване при експлоатация на обектите. По време на обучението се разглеждат нормативните изисквания за оборудване на предприятията с пожаротехнически средства, пожароизвестителни и пожарогасителни системи

Програмата завършва с насоки за изготвяне на евакуационен план и действия при пожар и авария. По време на дискусиите и персоналните консултации се разглеждат практически въпроси, свързани с прилагането на нормативните изисквания по пожарна безопасност в предприятията.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

  Уважаеми клиенти,

  когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

  Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

  Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

  Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

  При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.

  Абонирайте се

  Бюлетин