Lot Consult

Нашите обучения

Обучения

Обучения за безопасна работа със съоръжения с повишена опасност (СПО)

ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ (СПО)

Основание за провежданечл. 6, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Наредба № РД-07-2/2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ
Обучението е предназначено за:• лица, които обслужват или отговарят за безопасната експлоатация на съоръжения под налягане (ресивери, парни и водогрейни котли и др.)
• лица, които обслужват или отговарят за безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения (ел. телфери, товароподемни кранове, подвижни работни площадки и др.)
• лица, работещи с газови уредби и съоръжения с природен газ и за втечнени въглеводородни газове
Дати на провеждане01.09.2022 г.
29.09.2022 г.

Място и час на провеждане на обучениетоНачален час: 10:00 часа

Обученията ще се проведат онлайн – през платформа ZOOM. Участниците ще
получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в обучението и да задават своите въпроси.
Цена за един участник125.00 лв. /без ДДС/

СПО Обучения

Лектор: инж. Димитринка Стоянова – експерт ЗБУТ, с дългогодишен опит като Главен инспектор в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

На завършилите обученията ще бъдат издадени удостоверения.

Предварителната заявка за участие е задължителна и се подава на e-mail: office@lot-consult.com

02/917 29 24; моб. 0885 23 77 73 – Красимира Владимирова, Координатор обучения
02/917 29 18; моб. 0885 35 67 79 – Галина Баталова – Маркетинг мениджър
02/917 29 13; моб. 0884 05 68 84
070080010 – национален номер на цената на 1 градски разговор

Плащането можете да извършите след регистрация:
– по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр.София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF

Курсът може да се организира по допълнително договаряне на място, във Вашето предприятие или обект в удобно за Вас време, при предварително заявена минимална група от 7 човека.

ЦЕЛ на обучението по безопасност при обслужване и поддържане на съоръжения с повишена опасност

Обучението по безопасност и здраве при работа на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения с повишена опасност или са заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот има за цел:

 • Усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, правилата и нормите за безопасен и здравословен труд;
 • Опасности и рискове при използване и обслужване на съдове под налягане, повдигателни съоръжения, газови съоръжения, парни и водогрейни котли, метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара/гореща вода;
 • Придобиване и поддържане на необходимото ниво на знания по техническите правила, норми и стандарти за безопасна експлоатация на съответните съоръжения с повишена опасност – спо, в т.ч. газови съоръжения;
 • Изисквания към устройството на конкретните съоръжения с повишена опасност (спо), разпределителните газопроводи, промишлените газови инсталации и уреди;
 • Права, задължения и отговорности на ползвателите и на операторите на СПО;
 • Запознаване с предназначението, устройството и принципа на действие на използваните съоръжения, безопасното им обслужване и осигуряване на безаварийна работа;
 • Запознаване с начините за безопасно отстраняване на повреди по съоръженията и тръбопроводите;
 • Осигуряване на технически надзор на СПО (съоръженията с повишена опасност);
 • Създаване на ефективна организация за спазване на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа.

Целта на обучението по здравословни и безопасни условия на труд е основна мярка за осъществяване на превенцията, минимизиране, елиминиране или намаляване на риска при работа със съоръжения с повишена опасност (СПО).

Към Facebook страницата на фирмата.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

  Уважаеми клиенти,

  когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

  Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

  Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

  Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

  При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.

  Абонирайте се

  Бюлетин