Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Обучения за безопасна работа със съоръжения с повишена опасност (СПО)

ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ (СПО)

Основание за провежданечл. 6, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Наредба № РД-07-2/2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ
Обучението е предназначено за:• лица, които обслужват или отговарят за безопасната експлоатация на съоръжения под налягане (ресивери, парни и водогрейни котли и др.)
• лица, които обслужват или отговарят за безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения (ел. телфери, товароподемни кранове, подвижни работни площадки и др.)
• лица, работещи с газови уредби и съоръжения с природен газ и за втечнени въглеводородни газове
Дати на провеждане25.04.2024 г.
30.05.2024 г.
27.06.2024 г.
Място и час на провеждане на обучениетоНачален час: 10:00 часа

Обученията ще се проведат онлайн – през платформа ZOOM. Участниците ще
получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в обучението и да задават своите въпроси.
Цена за един участник125.00 лв. /без ДДС/

СПО Обучения

Лектор: инж. Димитринка Стоянова – експерт ЗБУТ, с дългогодишен опит като Главен инспектор в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

На завършилите обученията ще бъдат издадени удостоверения.

Предварителната заявка за участие е задължителна и се подава на e-mail: office@lot-consult.com

02/917 29 24; моб. 0885 23 77 73 – Красимира Владимирова, Координатор обучения
02/917 29 18; моб. 0885 35 67 79 – Галина Баталова – Маркетинг мениджър
02/917 29 13; моб. 0884 05 68 84
070080010 – национален номер на цената на 1 градски разговор

Плащането можете да извършите след регистрация:
– по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр.София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF

Курсът може да се организира по допълнително договаряне на място, във Вашето предприятие или обект в удобно за Вас време, при предварително заявена минимална група от 7 човека.

ЦЕЛ на обучението по безопасност при обслужване и поддържане на съоръжения с повишена опасност

Обучението по безопасност и здраве при работа на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения с повишена опасност или са заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот има за цел:

  • Усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, правилата и нормите за безопасен и здравословен труд;
  • Опасности и рискове при използване и обслужване на съдове под налягане, повдигателни съоръжения, газови съоръжения, парни и водогрейни котли, метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара/гореща вода;
  • Придобиване и поддържане на необходимото ниво на знания по техническите правила, норми и стандарти за безопасна експлоатация на съответните съоръжения с повишена опасност – спо, в т.ч. газови съоръжения;
  • Изисквания към устройството на конкретните съоръжения с повишена опасност (спо), разпределителните газопроводи, промишлените газови инсталации и уреди;
  • Права, задължения и отговорности на ползвателите и на операторите на СПО;
  • Запознаване с предназначението, устройството и принципа на действие на използваните съоръжения, безопасното им обслужване и осигуряване на безаварийна работа;
  • Запознаване с начините за безопасно отстраняване на повреди по съоръженията и тръбопроводите;
  • Осигуряване на технически надзор на СПО (съоръженията с повишена опасност);
  • Създаване на ефективна организация за спазване на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа.

Целта на обучението по здравословни и безопасни условия на труд е основна мярка за осъществяване на превенцията, минимизиране, елиминиране или намаляване на риска при работа със съоръжения с повишена опасност (СПО).

Към Facebook страницата на фирмата.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=

Други обучения

Запазете час за консултация