Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

  • Български
Електробезопасност Обучения за квалификационни групи по електробезопасност

Обучения за квалификационни групи по електробезопасност

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Отново фатален инцидент – на 25.08.2017 г.  загинаха на място трима мъже, а четвърти е в тежко състояние след удар от волтова дъга, в т.ч. собственикът на фирмата.

Злополуките, свързани със смърт или тежки наранявания поради поражение от електрически ток продължават да се случват редовно поради подценяване на правилата за безопасност при работа. От една страна често забравяме колко опасен може да бъде, от друга – широкото използване на ел. ток е предпоставка за излагането на риск на най-голям брой работници.

Това се доказва и от големия брой допуснати трудови злополуки с фатален край през последните години:
  • Ел. техник загива от волтова дъга при изкачване по стълба на 20 киловолтов далекопровод;
  • Служител на кабелен оператор загива от нерегламентирана мрежа с напрежение 235-240 волта;
  • Работник загива от поражение от ел. ток от проводник с нарушена изолация;
  • Работник загива при промяна на електромерни табла;
  • Автомонтьор загива от поражение от ел. ток от удължител, който в двата си края е имал щепсели, а не щепсел и контакт, и в момента на изключване щифтовете на щепсела са били под напрежение и т.н.

Анализът на причините за възникналите трудови злополуки показва слабости в организацията на дейността по осигуряване на електробезопасност, в т.ч. неефективен контрол, подценяване на инструктажите и обученията на работещите по ел. безопасност, извършване на непозволени операции по време на работа.

Инспекцията по труда следи травматизма на национално и областно нива и планира проверки по този показател.

Електробезопасността в предприятията

Предвид на данните от злополуките и инцидентите в областта на електробезопасността и докладите на Инспекцията по труда, в които е посочено че една значителна група установени нарушения са свързани с обучението на персонала по ел. безопасност.

Целта на Центъра за професионално обучение на ЛОТ КОНСУЛТ ЕООДе да осигури необходимата и достатъчна информация по всички въпроси, свързани с електробезопасността, да мотивира работещите за спазване на правилата и за предотвратяване и намаляване на трудовите злополуки и инциденти.

Лот-консулт ЕООД, гр. София организира специализирани курсове, като ви предоставя своята покана за участие.

ОБУЧЕНИE ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ДО И НАД 1000 V

Основание за провежданеПравилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V – веднъж на 2 год. за изпълнителски електротехнически персонал.
Изисквания на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи – ежегодно за изпълнителски електротехнически персонал.
Обучението е задължително за:енергетици, електротехници, електромонтьори, лицата управляващи машини и съоръжения захранвани с ел. енергия, механици, монтажници, електроженисти, лица работещи с ръчни ел. инструменти, кранисти на кранове с ел. задвижване, водачи на повдигателни съоръжения, специалисти извършващи профилактика, ремонт и настройка на компютърна техника, оперативно- ремонтен персонал, настройчиците на КИП и А, лаборантите в ел. лаборатории, лицата които водят Дневника за изправността на ръчните ел. инструменти, лицата, които ръководят работата по техническата експлоатация, обслужване и ремонт, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания, лица издаващи наряди за ел. уредби до и над 1000 V.
Дати на провеждане 29.09.2020 г.
Място и час на провеждане на обучениетоОНЛАЙН
ЧАС: 10:00 – 11:30
ДИСТАНЦИОННА – онлайн чрез видео платформа – ZOOM

ПРИСЪСТВЕНА –
при спазване на противоепидемичните мерки във връзка с COVID- 19
* При желание за присъствена форма, моля свържете се с нас 02/917 29 18; моб. 0885 35 67 79 – Галина Баталова – Маркетинг мениджър
Цена за един участникЗа I-ва и II-ра квалификационна група по електробезопасност – 80.00 лв. /без ДДС/; за III, IV и V-та кв. група – 100,00 лв. /без ДДС/

Електробезопасност

Лектор: инж. Богомил Петков

На завършилите обученията ще бъдат издадени удостоверения.

Предварителната заявка за участие е задължителна и се подава на e-mail: office@lot-consult.com

02/917 29 24; моб. 0885 23 77 73 – Красимира Владимирова, Координатор обучения
02/917 29 18; моб. 0885 35 67 79 – Галина Баталова – Маркетинг мениджър
02/917 29 13; моб. 0884 05 68 84
070080010 – национален номер на цената на 1 градски разговор

Плащането можете да извършите след регистрация:
– по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр.София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF

Курсът по електробезопасност може да се организира по допълнително договаряне на място, във Вашето предприятие или обект в удобно за Вас време, при предварително заявена минимална група от 7 човека.

Към Оценка на риска

Уважаеми клиенти,

когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.