Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Обучение за лични данни

Основание за провежданеРегламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Закон за защита на личните данни, становища на надзорни органи, закони, подзаконови нормативни актове.
Обучението е предназначено за:Длъжностни лица по защита на данните;
Управител, главен изпълнителен директор, главен оперативен директор, главен финансов директор, главен медицински директор, ръководител на маркетингов отдел, ръководител на отдел „Човешки ресурси” или ръководител на ИТ отдел, чиято работа е свързана с обработката на лични данни, особено ДЛЗЛД в публичния сектор и институции, агенции и органи.

Теми  на обучението

 • Общ преглед на относимото законодателство (Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни, становища на надзорни органи , закони, подзаконови нормативни актове);
 • Лични данни („обикновени“ лични данни, „чувствителни“ лични данни, специфични случаи);
 • Отговорности (администратор, обработващ, получател, трета страна). Длъжностно лице по защита на данните– права, задължения и добри практики при изпълнение на функциите на ДЛЗД;
 • Принципи за обработване на лични данни и прилагането им на практика;
 • Основания за обработване на лични данни и конкретни примери, приложими към дейността на конкретния администратор. Основания за обработване на чувствителни лични данни. Съгласието най-рисковото основание.
 • Извършване на предварителна оценка на рисковете. Оценка на въздействието;
 • Информация, която се предоставя на субектите на данни;
 • Права на субектите на данни и съответните задължения на администратора (как се упражняват правата, предоставяне на заявления, бланки и образци; срокове за упражняване на правата);
 • Трансфер на данни към трети държави или международни организации;
 • Заплахи за сигурността на обработваните лични данни;
 • Нарушения на сигурността. Задължение за уведомяване на Комисия за защита на личните данни. Задължение за уведомяване на засегнатите лица;
 • Анализ на въведените вътрешни правила в организацията за защита на данните. Предоставяне на конкретни указания за прилагането им. При липса на вътрешни правила за защита на личните данни – предоставяне на подробни указания относно изготвяне на необходимата документация за постигане на съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварителната заявка за участие е задължителна и се подава на e-mail: office@lot-consult.com
02/917 29 24; моб. 0885 23 77 73 – Красимира Владимирова, Координатор обучения
02/917 29 18; моб. 0885 35 67 79 – Галина Баталова – Маркетинг мениджър
02/917 29 13; моб. 0884 05 68 84 
0700 800 10 – национален номер на цената на 1 градски разговор

Плащането можете да извършите след регистрация:
– по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр.София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=

Други обучения

Запазете час за консултация