Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Аварийна, пожарна и екологична защита

Основание за провежданечл. 36, ал. 2, т. 5 от Закона за защита при бедствия
Обучението е предназначено за– длъжностни лица по безопасност и здраве при работа;
– длъжностни лица, определени от работодателя за защита при бедствия;

Теми на обучението

1. Основни правила: в бита; в работата; в гората;

2. По време на пожар: телефон 112. Какво да правим при пожар? Как да действаме?

3. По време на бедствие: при наводнение; при земетресение; при свлачища; при гръмотевична буря; при смерч и силни ветрове; при снежна виелица и лавини;

4. По време на авария: сигнали за оповестяване; при повишена радиоактивност; при промишлено отравяне;

5. При катастрофа.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=

Други обучения

Запазете час за консултация