Lot Consult

ДНЕС СТАРТИРА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

седмица по безопасност и здраве

Сподели публикацията

Днес, 21 октомври Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), съвместно със своите партньори, поставя началото на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа. Тазгодишното издание на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа отново подкрепя темата на текущата кампания „Здравословни работни места“ — управление на опасните вещества на работното място.

Седмицата е посветена на повишаване на осведомеността за рисковете от опасни вещества по време на работа и повишаване на културата за превенция за ограничаване и ефективно управление на риска чрез предоставяне на информация за това как да се избегнат рисковете. Целта също така е да се насърчи съвместното и активно безопасно управление на опасните вещества.

Ние от ЛОТ-КОНСУЛТ възприемайки цялостен и устойчив подход към здравето и безопасността на работното място, отстояваме всички компании, които целят ефективно да защитят работещите от трудови злополуки или болести. Ето защо през настоящата седмица участваме активно в този общоевропейски празник и подкрепяме действията на ЕU-OSHA и на българския бизнес.

Тазгодишната Европейска седмица по безопасност и здраве има за цел да повиши осведомеността и да предупреди бизнеса и служителите за опасните вещества на работното място. Основен акцент е да се подчертаят ефектите от излагането на опасни вещества, които имат отрицателно въздействие върху качеството на живот или дори могат да бъдат фатални. Следователно предотвратяването на подобни опасности на всички работни места е жизненоважно. Насърчаването на култура на превенция на работното място ще бъде от полза не само за служителите и бизнеса, но и за околната среда.

Кампанията се фокусира върху конкретни нужди и е насочена към групи, които са особено чувствителни към темата за опасните вещества.

Петте конкретни цели на кампанията през 2019 г. са:
  1. Осъзнаване на значението на управлението на опасни вещества.
  2. Насърчаване на оценката на риска чрез предоставяне на информация и практически инструменти и информация за прилаганите добри практики.
  3. Повишаване на осведомеността за рисковете, свързани с излагането на канцерогени.
  4. Насочване към групи работници в определени сектори, които са изложени на най-висок риск.
  5. Подобряване на познанията за европейското законодателство и актуализиране на съществуващите политики.
  6. Знаете ли, че …
  • Химикалите и биологичните вещества присъстват в 38% от предприятията.
  • Често големите компании използват повече от 1000 различни химикали.
  • Един служител е възможно да има ежедневен контакт със стотици различни химикали.
  • 17% от служителите в ЕС докладват, че те управляват или влизат в контакт с химикали или вещества най-малко 25% от работното си време, докато 15% от тях вдишват дим, газове и прах.

Ясно е, че управлението на опасни вещества е от първостепенно значение. Законодателство в ЕС вече са налице и всички работодатели трябва да са наясно със задълженията си.

В същото време оценката на риска е от съществено значение за ефективната превенция и прилагането на подходящи предпазни мерки. Разбира се, служителите трябва да бъдат запознати с резултатите от оценката, рисковете, на които са изложени и как могат да ги управляват и минимизират. Обучението на работещите също е първостепенно значение, за да знаят какво трябва да направят, за да бъдат безопасни за себе си и околните.  

Погрижете се за здравето и безопасността на работното място!

Научете повече на www.lot-consult.com или се свържете с нас на office@lot-consult.com или тел. 0700 800 10 – национален номер на цената на 1 градски разговор

Още статии

Тенденции в здравето и безопасността на работното място
Новини

Тенденции в здравето и безопасността на работното място

Здравословните и безопасни работни места се превръщат в отличителен знак за успешните организации За четвъртата поредна година канадската неправителствена организация WSPS (Workplace Safety & Prevention
Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда
Новини

Проведе се среща за обучителния курс „Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда“

На 12.09.2023 г. С партньорите по проект SAFESENSE+ проведохме среща, на която обсъдихме стартирането на пилотното издание на обучителния курс „Здраве и безопасност при работа