Lot Consult
Търсене
Close this search box.
medical-team

Орган по безопасност и здраве при работа

Организиране и координиране на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

https://www.lot-consult.com/общи-условия/

Други услуги

Запазете час за консултация