Lot Consult
Untitled design (1)

3–МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ по безопасност и здраве в строителството

3–МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

Сподели публикацията

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА:  3-дневна почивка за двама на ХАЛКИДИКИ –  за един участник, избран чрез томбола във всеки курс!!!

Секторът, генерирал най–голям брой трудови злополуки, в т.ч. с фатален край е строителството. Едно от най-честите нарушения в сектора е неспазване правилата за безопасност и здраве при работа, незадоволителна квалификация на работещите поради голямо текучество, липса на обучение и инструктаж, недостатъчна дейност на координаторите по БЗ при изпълнение на СМР и др.

В тази връзка ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД организира тримодулно обучение по БЗР, за да предостави на участниците в обучението цялата необходима информация относно правилата и нормите в строителството на етап проектиране, консултиране, строителен надзор и изграждане на строителен обект.

 • Модул 1: Длъжностни лица по здраве и безопасност при работа в строителството
 • Модул 2: Координатори по здраве и безопасност при работа в строителството
 • Модул 3: Контрол върху качеството за изпълнение на строителството и за влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА: за лица, провеждащи инструктажи; за всички лица, които са назначени и изпълняват функциите на Длъжностно лице по ЗБУТ при СМР; координатори по БЗР в строителството, проектанти, консултанти, строителен надзор, технически ръководители, длъжностни лица, които ще отговарят за контрол върху качеството на изпълнение на строителството.

На завършилите обучението ще бъдат издадени удостоверения по съответните модули.

АКЦЕНТИ: Основен акцент на обучението е получаване на практически познания за координиране на дейностите по безопасност и здраве между всички участници в строителния процес. Придобиване и повишаване компетенциите за изпълнение на дейностите, характерни за длъжностите по трите модула. Подобряване знанията и уменията на работещите за прилагане правилата за безопасна работа с товароподемни машини и съоръжения (кранове, скелета и др.), изискванията по пожарна безопасност и по ел. безопасност при изграждане на строителни обекти, осигуряване на колективни и лични предпазни средства за защита, действия при трудова злополука и др.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Учебна зала в офиса на ЛОТ-КОНСУЛТ – гр. София, ж.к. Лагера, ул. „Троянски проход“ № 16, ет. 2, оф. 1.

МЕСЕЦДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ
АПРИЛ12.04.2019 г.
МАЙ17.05.2019 г.
ЮНИ14.06.2019 г.
ЮЛИ19.07.2019 г.

Начален час на обученията: 9.30 часа. Регистрация: от 8.30 часа. Такса за един участник: 300.00 лв. (без ДДС). В цената на курса са включени обучение, индивидуални консултации, кафе паузи и минерална вода. Плащането можете да извършите след регистрация: • по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр.София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF • на място, в брой – преди започване на обучението от 8.30 часа.

Нашата специална награда е валидна при група от над 12 човека за всеки един курс и включва 2 нощувки.

  Още статии

  Тенденции в здравето и безопасността на работното място
  Новини

  Тенденции в здравето и безопасността на работното място

  Здравословните и безопасни работни места се превръщат в отличителен знак за успешните организации За четвъртата поредна година канадската неправителствена организация WSPS (Workplace Safety & Prevention
  Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда
  Новини

  Проведе се среща за обучителния курс „Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда“

  На 12.09.2023 г. С партньорите по проект SAFESENSE+ проведохме среща, на която обсъдихме стартирането на пилотното издание на обучителния курс „Здраве и безопасност при работа