Lot Consult

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V

правила по електробезопасност

ПЛАКАТ С ПРАВИЛАТА ЗА ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Важен фактор за определяне защитните свойства на организма срещу поражение от електрически ток е електрическото съпротивление на човешкото тяло. За съжаление обаче няма пълна яснота по въпроса за точната му количествена оценка. Кои са най-важните правила за електробезопасност, които е важно да спазваме? Не се приближавайте и не пипайте неизолирани части под напрежение.Използвайте само изправни […]

Вижте повече
книга по безопасност

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V

Издателска къща „ЛОТ-КОНСУЛТ“ продължава мисията на компанията ЛОТ-КОНСУЛТ да бъде максимално полезен консултант на експертите по здраве и безопасност. Визията на издателството е да публикува практическа литература, която ще даде повече професионална информираност по всички теми на безопасността при работа и ще бъде верен помощник на компании от различни сектори. Планирано е издаването на преводни […]

Вижте повече