Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

проверки върху строителните обекти

Засилва се контролът върху строителните обекти в София

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” информира, че стартира масови проверки на строителните обекти на територията на София. Повече може да научите на сайта на ИА ГИТ:

http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=2370

Информация за Служба по трудова медицина – ТУК.