Lot Consult
Проверки върху строителните обекти

Засилва се контролът върху строителните обекти в София

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” информира, че стартира масови проверки върху строителните обекти на територията на София. 

Повече може да научите на сайта на ИА ГИТ: https://www.gli.government.bg/bg

Информация за Служба по трудова медицина – ТУК.

Абонирайте се

Бюлетин