Lot Consult
Търсене
Close this search box.

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ – КОГА НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИЗИСКВА

лични данни

Сподели публикацията

В последно време сме свидетели на засилено искане на съгласие за събиране и обработване на лични данни на граждани при предоставянето на различни видове услуги. В КЗЛД ежедневно постъпват сигнали и въпроси относно необходимостта да се иска и дава съгласие. Не трябва да се забравя, че както лесно е дадено, така лесно съгласието може да бъде оттеглено, поради което обработването само въз основа на съгласие не винаги е най-удачен избор и е добре да се направи преценка дали не е налице друго правно основание.

Повече информация ще намерите в сайта на ЛОТ-КОНСУЛТ.


Във връзка с повишения обществен интерес и явната значимост на този въпрос, КЗЛД изготви информационен материал относно случаите, в които администраторите / обработващите лични данни не следва да изискват съгласие от физическите лица, за да събират и обработват техни лични данни.
Материалът е публикуван на сайта на КЗЛД, в раздел „Бъдете информирани”, подраздели „Актуални въпроси от обществен интерес” и „Информационно-разяснителни материали по Регламент (ЕС) 2016/679″ – ТУК.

Още статии