Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

  • Традиция и перспективност

    в здравето и безопасността при работа

  • “Първото благо е здравето”

    Платон

    Работим за вашата безопасност

    Обучение през целия живот

НОВИНИ

Последни Новини

XXII Световен конгрес по безопасност и здраве при работа

октомври 12, 2021

ЛОТ-КОНСУЛТ е единственият български участник в XXII Световен конгрес по безопасност и здраве при работа, който се проведе от 20 […]

Прочетете повече

Какво да направим, ако някой от служителите има симптоми на COVID-19? – ВИДЕО

септември 18, 2021

COVID-19 е опасен вирус, който не бива да подценяваме. Вирусът се предава чрез пряк контакт със заразен човек при кашляне и кихане и чрез докосване до заразени повърхности.

Прочетете повече

COVID-19 и безопасност на работното място – насоки към работодателите – ВИДЕО

септември 8, 2021

Общественото здраве е все повече във фокуса на бизнеса днес. Работодателите са отговорни за здравето на своите служители и могат […]

Прочетете повече

УСЛУГИ

Нашите услуги

Служба по трудова медицина

Службата по трудова медицина при „ЛОТ-КОНСУЛТ“ ЕООД е структура, която, чрез реализиране на основните си дейности, консултира и подпомага работодателите в прилагането на превантивните подходи за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и въвеждане на принципа за постоянно подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност при работа.

Оценка на риска

Оценката на професионалните рискове е основата за осъществяване на плановата работа в областта на ЗБУТ и е от съществено значение за създаването на здравословни работни места. Задължение на работодателя е да осигурява основните принципи на превенция, в това число всички необходими ресурси за осигуряване на безопасни условия на труд.

Измервания

Нашите услугиАкредитираният от Българска служба за акредитация Орган за контрол от вида „С” при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД разполага с едни от най-съвременните лаборатория, измервателни уреди и пълно сервизно оборудване. Обхватът на ОК „С” включва измервания на параметри на работната среда – микроклимат, осветеност, шум, прах, химични агенти, електромагнитни полета, физическо натоварване, вибрации и електролабораторни измервания.

Обучения

Ежегодно провеждаме обучения на над 4000 лица, в т.ч. работодатели, ръководители, длъжностни лица, експерти по ЗБУТ и др. Организираните и проведени обучения обхващат различни теми, като акцентът е върху специализираните курсове по безопасна работа. При обученията използваме иновативни методи на презентиране, които се приемат изключително добре от обучаемите, провеждаме полезни дискусионни форуми и предоставяме актуални информационни материали.

Всички услуги

В ПОМОЩ НА РЪКОВОДИТЕЛИ И ОТГОВОРНИЦИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Инструкции за безопасна работа

Сигурни ли сте, че Вашите инструкции отговарят на изискванията на Инспекцията по труда? Писмените инструкции могат да бъдат Вашето ценно помагало при изпълнение на задължителните законови изисквания по безопасност при работа.

Повече

Ръководства и добри практики по БЗР

В стремежа си да сме полезни за работодателя, разработваме и издаваме различни видове ръководства и добри практики по безопасност и здраве при работа. За заявки и допълнителна информация, оставаме на Ваше разположение на посочените контакти

Повече

Публикации

Нашите материали и публикации са достъпни и за Вас. Публикуваната информация и изследвания са интересно и полезно четиво за работодатели, длъжностни лица по здраве и безопасност при работа и широк кръг читатели, имащи отношение към темата „Здраве и безопасност при работа“.

Повече

Видеоматериали

Тук можете да намерите полезни видеоматериали на тема „Безопасни и здравословни условия на труд”.

Повече

НОРМАТИВНА БАЗА

Нормативна база

Екипът на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД се отличава с компетентност, бърза реакция и високо качество на обслужване
Billa

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Изборът на фирма ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД за консултант в планирането, организирането и изпълнението на задълженията ни по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, беше повлиян от условията на работа, които те предлагат и на практика доказаха при нас
Nestle

НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД

НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД

Получаваме актуална информация при настъпили промени в законодателството и съдействие за изпълнение на нормативните изисквания
Булгартабак

БУЛГАРТАБАК – Холдинг АД

БУЛГАРТАБАК – Холдинг АД

Своевременно получаваме компетентни съвети в областта на организацията и контрола на дейността по безопасност и здраве при работа, съдействие при планиране и изпълнение на конкретни програми и мерки за подобряване на условията на труд и безопасна експлоатация на работното оборудване. Получаваме своевременна информация при настъпили промени в нормативната база по ЗБУТ и необходимото съдействие за изпълнението на нормативните изисквания
Сиеменс

СИМЕНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

СИМЕНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Добрата организация, коректното спазване на договорените условия и високият професионализъм са причините да препоръчваме Център за професионално обучение при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД на потенциалните му клиенти и партньори
Нуртс

НУРТС БЪЛГАРИЯ ЕАД

НУРТС БЪЛГАРИЯ ЕАД

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-01-07029, за КОДАП ЕООД бе важно да избере компетентен и опитен Изпълнител. В лицето на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД срещнахме коректен партньор. Екипът на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД успя да изпълни задълженията си качествено и в уговорения срок, което бе от ключово значение за цялостната работа на КОДАП ООД по проекта. Изразяваме удовлетвореността си от съвместната ни работа
Кодап ЕООД

КОДАП ЕООД

КОДАП ЕООД

Експертите на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД разполагат със знания и опит, свързани не само с познаване на нормативната уредба, но и с начините за нейното практическо прилагане
METRO

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЕНТЪРПРАЙЗ КОМЮНИКЕЙШЪН ГРУП ЕООД поддържа строга политика по отношение безопасността и здравето на служителите си. За нас беше важно да възложим изпълнението на тези услуги на компетентен и опитен консултант. Изразяваме удовлетвореността си от съвместната ни работа с ЛОТ-КОНСУТЛТ ЕООД. Те се доказаха като лоялен и коректен партньор, като изпълняват професионално и качествено всички свои задължения, съгласно договора
Ентърпрайз комюникейшън груп ЕООД

ЕНТЪРПРАЙЗ КОМЮНИКЕЙШЪН ГРУП ЕООД

ЕНТЪРПРАЙЗ КОМЮНИКЕЙШЪН ГРУП ЕООД