Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Графици за работа – специфики за въвеждане и промени – ВИДЕО

графици за работа

Сподели публикацията

Какви са спецификите на организация на трудовия процес и сумирано изчисляване на работно време (СИРВ).

В повечето случаи трудовият процес е организиран по следния начин: служителите извършват труд, съгласно установеното им работно време, което е еднакво разпределено за всеки ден от седмицата.

В епизод 7 от видеорубриката “Право и безопасност при работа” д-р Мария Титопулу, доктор по социална медицина и зам. управител на ЛОТ-КОНСУЛТ и адв. Десисалава Хълтъкова, адвокат в Консултантска къща “Велинов и партньори”, дават повече информация за особеностите при работа на график и възможностите за промени в тях/въвеждането на сумарно изчисляване на работното време.

Все повече работници, които извършват работа по график или в сменен режим, искат гъвкавост в работния си график. Сумираното изчисляване на работното време (СИРВ) е тази възможност, която все повече хора търсят на работното си място. СИРВ дава възможност на работодателите да определят по-гъвкаво заетостта на служителите.

Така например, ако уговорената продължителност на работа в трудовия договор е 8 часа на ден, служителят който работи по график може да работи по 6 часа в някои от дните, а в други – по 10 или 12.

Това което е задължително в края на въведения период за сумарно отчитане е даденият служител да е отработил средно по 8 часа на ден.

При изготвянето на графиците за сумирано изчисляване на работното време следва да бъдат спазени редица правила, регламентирани в КТ и Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Д-р Мария Титопулу, доктор по социална медицина и зам. управител на ЛОТ-КОНСУЛТ споделя най-важното правило:

“Най-основното от тези правила е това, да не се стига до полагането на извънреден труд. Друг, много важен момент при въвеждане на сумирано изчисляване на работното време е работодателят да запознае служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях.”

Какво трябва да съобрази един график за работа

Той трябва да бъде изготвен така, че сборът от работните часове на служителя да не е повече от 160 ч. Върху планирания график се нанасят всички настъпили през месеца промени, свързани с непланирани отсъствия при изготвянето му.

Така той се превръща във вид отчетна форма, съдържаща действителния брой отработени часове от всяко лице, на базата на който се съставя заплащането.

Всички гледни точки по отношение на трудовото право и трудовите правоотношения и съветите на д-р Титопулу и адв. Хълтъкова може да видите във видеото >>>


Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии