Lot Consult

Изграждане на успешни, иновативни и устойчиви решения в прехода към зелена икономика

бизнес форум

Сподели публикацията

На 11-ти юни Банско бе домакин на Първи турско-български бизнес форум “Възможности за устойчиво търговско-икономическо сътрудничество в прехода към зелена икономика”. Инициативата е на председателя на Управителния съвет на Българо-турската търговско-индустриална камара (БТТИК) Бурхан Немутлу.


Участваха Н.Пр. Айлин Секизкьок, посланик на Турция, Богдан Богданов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, Кемал Караман, председател на Управителния съвет на БУЛТИШ – Дружество на български и турски бизнесмени, Мюжде Четин, председател на женското бизнес сдружение BPW İstanbul и други официални лица.
Форумът отвори дискусия за възможностите за устойчива търговия и сътрудничество между България и Турция, европейските фондове и иновативните подходи като средство за устойчивост в прехода към зелена икономика, женското предприемачество.


ЛОТ-КОНСУЛТ бе сред специалните участници в събитието и представи европейските фондове и иновативните подходи като средство за устойчивост в прехода към зелена икономика. Компанията е член на Българо-турската търговско-индустриална камара (БТТИК).

Според Марио Каменов, мениджър проекти на ЛОТ-КОНСУЛТ европейската стратегия за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж, заедно със съответните национални стратегически документи поставят основата, на която бизнесът би могъл да изгради успешни, иновативни и устойчиви решения в прехода към зелена икономика.


Кои са най-важните опорни точки за бизнеса от Европейските фондове като средство за устойчивост в прехода към зелена икономика?

Някои от областите, в които фирмите могат да получат подкрепа са повишаване на енергийната ефективност в промишлените процеси; насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, култура, природно наследство, устойчив туризъм и сигурност в райони, различни от градските; развитие и повишаване на капацитета за научни изследвания и иновации и внедряването на модерни технологии и редица други.


Към кого са насочени проектите, по които работи ЛОТ-КОНСУЛТ?

Проектите са насочени едновременно към бизнеса, индивидуалните потребители (от всички възрасти) и представителите на националната и местната власт, тъй като никоя поставена цел не може да бъде изпълнена без прякото ангажиране на всички заинтересовани страни. Още повече, че основната тема, по която работи ЛОТ-КОНСУЛТ е здраве и безопасност на работното място – валидна и важна за всички участници както в трудовия, така и в социалния живот.


Какви са впечатленията ви от събитието?

Събитието беше организирано на изключително високо ниво, като в него взеха участие официални лица и представители на бизнеса от България и Турция. Лекторите представиха актуална и полезна информация относно възможностите за устойчива търговия и сътрудничество между двете страни. Особено полезна за всички беше възможността за нетуъркинг и намиране на нови партньори, като тук ЛОТ-КОНСУЛТ участва с щанд.

Кои са иновативните подходи към които е необходимо да се стреми бизнеса?

Иновативните подходи са изключително много и зависят от редица фактори (състояние на икономиката, регулативни тежести, сектора, в който работи предприятието, големината му, местоположението, инвестиционните планове и т.н.). Ако трябва да се търсят общовалидни подходи, то някои от тях биха били:

  • Инвестиции за намаляване на емисиите на парникови газове и потреблението на енергия в целия жизнен цикъл на индустрията;
  • Инвестиции за енергийна ефективност на сградния фонд;
  • Съвместни действия за насърчаване на предприемачеството, дигитализацията (вкл. базирани на ИКТ решения за управление и производство, като управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), Платформа за данни за клиенти (CDP), Планиране на корпоративните ресурси (ERP)),Съвместно разработване на нови и осигуряване на достъп до съществуващи технологични решения за енергийна ефективност;
  • Повишаване и изграждане на нови знания и умения на местните служители и NEETs; разработване на нови или подобряване на съществуващи решения за дистанционна работа; усвояване на нови практики за управление на човешките ресурси за справяне с по-младите поколения;
  • Подобряване на обмена на ноу-хау, най-добри практики и информация между фирмите;
  • Развитие на кръгови бизнес модели, които да благоприятстват създаването на регионална верига на стойността със затворен кръг, чрез използване на B2B, B2C и C2C модели на сътрудничество и др.

Вече повече от 30 години ЛОТ-КОНСУЛТ предоставя услуги по безопасност и здраве при работа, както и консултации и управление на европейски проекти и програми, внедряване на системи за управление.


Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

Новини

Трудова медицина: Митове и реалности

Трудовата медицина е важна и неделима част от здравеопазването и грижата за безопасността на работещите. Трудовата медицина е област, която е ключова в развитието и