Lot Consult

Среща в Испания по проекта SAFESENSE+

SAFESENSE+

Сподели публикацията

На 18 октомври 2022 г. във Валядолид, Испания, проведохме първата присъствена проектна среща с партньорите по проекта SAFESENSE+, който се осъществява в рамките на програма Еразъм+ на Европейската комисия.

На срещата разгледахме конкретно учебната програма и инструментариум с отворени ресурси в областта на ЗБУТ, които вече разработваме, както и параметрите на онлайн средата за обучение, която ще изградим.
https://safesenseplus.eu/

SAFESENSE+ е 24-месечен проект по Еразъм+ (ноември 2021 г. – ноември 2023 г.) с основна цел да въздейства в областта на ЗБУТ чрез предоставяне на устойчиви образователни материали по иновативен начин, целящи успешното прилагане на мерки за ЗБУТ в МСП за предотвратяване на трудови злополуки и подобряване на качеството на труда и производството.

Резултат 1 от проекта беше разделен на две фази: 1) „теоретична“ рамка и 2) рамка на „компетентности“.

На този етап всеки партньор подготви национален доклад относно нивата на НКР и ECVET, контекста (политики и проблеми), нуждите, уменията, програмите за образование и/или обучение и съответните инициативи за ЗБУТ във всяка страна партньор.

Въз основа на националните доклади до началото на септември 2022 г. ще бъде предложен и разработен списък с компетенции и модули за обучение, които да бъдат включени в учебната програма на „SAFESENSE+, както и набор от инструменти с отворени ресурси.

Инструментариумът ще следва принципите на обучението за възрастни, включително:

  • Игровизация
  • Използване на подходи за учене, базирани на запитвания и проблеми
  • Множество стилове на учене
  • Контекстуализиращо обучение
  • Предоставяне на истории и казуси
  • Подкрепа и комуникация между обучаемите и други.

Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

Новини

Трудова медицина: Митове и реалности

Трудовата медицина е важна и неделима част от здравеопазването и грижата за безопасността на работещите. Трудовата медицина е област, която е ключова в развитието и