Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Оформяне на бъдещето: Световен ден на околната среда 2023 г.

Оформяне на бъдещето: Световен ден на околната среда 2023 г.

Сподели публикацията

На Световния ден на околната среда през 2023 г. ние от LOT-CONSULT искаме да  потвърдим ангажимента си за минимизиране на пластмасовите отпадъци и насърчаване на най-добрите екологични практики. Нашите действия срещу пластмасовото замърсяване са по-важни от всякога. Суровата реалност е, че човешката дейност оказва огромен натиск върху околната среда. Според Програмата на ООН за околната среда (UNEP) приблизително 36% от всички произведени пластмаси се използват в опаковки, включително контейнери за храна и напитки за еднократна употреба, около 85% от които завършват на сметища или като нерегламентиран отпадък.

Освен това, близо 98% от пластмасовите продукти за еднократна употреба се произвеждат от изкопаеми горива или „сурови“ ресурси. Емисиите на парникови газове, свързани с производството, употребата и изхвърлянето на конвенционални пластмаси на базата на изкопаеми горива, се очаква да представляват 19% от глобалния въглероден бюджет до 2040 г.

Това е ситуация, която изисква спешно внимание и действие.

Ние от ЛОТ-КОНСУЛТ сме наясно с отговорността си към околната среда. Можете да разчитате на нас да интегрираме международния стандарт ISO 14001 в дейността на вашата компания. По този начин ще гарантирате, че производството и първичните ресурси имат възможно най-малко въздействие върху околната среда. Заедно с нашите партньори ние се стремим към по-кръгова икономика, система, която ще ни позволи да сведем до минимум отпадъците и да извлечем максимума от ресурсите.

Пътуването към кръгова икономика и устойчиво бъдеще обаче не спира с опазването на околната среда. Той обхваща създаването на безопасни, здравословни и достойни условия на труд за работниците във всички сектори, включително процъфтяващата сфера на зелените работни места.

Зелените работни места, както са определени от UNEP, Европейската комисия и Евростат, са позиции, които допринасят по един или друг начин за опазването или възстановяването на околната среда. Те могат да варират от работни места, които защитават екосистемите и биоразнообразието, намаляват използването на енергия и суровини, до такива, които намаляват отпадъците и замърсяването.

Ние от LOT-CONSULT се ангажираме с непрекъснатото подобряване на безопасността и здравето при работа (БЗР) на тези работни места. Ние вярваме, че зелените работни места трябва да осигурят безопасни, здравословни и достойни условия на труд, за да допринесат за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в съответствие с целите на стратегията на Европейската комисия Европа 2020.

Докато празнуваме Световния ден на околната среда тази година, нека помним, че нашите действия имат значение. Всичко започва от нас. Заедно можем да създадем бъдеще, в което околната среда не просто оцелява, тя процъфтява.


Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

седмица на здравето нбу
Новини

ЛОТ-КОНСУЛТ подкрепя “Седмица на здравето” в НБУ

В днешно време, когато здравето и благосъстоянието се превръщат във все по-ценна валута на нашия живот, инициативите, насочени към повишаване на здравната осведоменост, придобиват все
Новини

Законодателни изисквания и практически съвети за здравословни и безопасни условия на труд

В сферата на здравето и безопасността на работното място, инвестирането в предпазни мерки е от съществено значение за всеки бизнес. Като експерти в областта на