Lot Consult
лот-консулт лого

медицински прегледи

медицински прегледи

Кога се провеждат задължителните медицински прегледи ?

На задължителни периодични медицински прегледи подлежат всички работници и служители. Резултатите от тях и от проведените изследвания се нанасят в карта за задължителен периодичен медицински преглед по образец, която се предоставя на работника или служителя. Копие от картата се съхранява от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието. Задължителните медицински прегледи гарантират постоянно наблюдение на […]

Вижте повече