Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Актуални въпроси на трудовите отношения през 2019 г.

трудовите отношения през 2019 г

Сподели публикацията

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД  Ви кани на 18.10.2019г. за участие в организирания от нас курс, с цел повишаване на знанията и получаване на най-компетентните и ефективни съвети относно оптимизация на управлението на човешките ресурси. 

Курсът дава отговор на въпроси като: Как законосъобразно да въведем гъвкави форми на организация на работа във фирматаКакво изискват контролните органи по време на проверките? и др.

Курсът е с практическа насоченост към:

  • лицата, работещи в „Човешки ресурси”/„Личен състав”/, счетоводители;
  • членовете на КУТ/ГУТ, синдикални лидери;
  • управленския персонал;
  • лицата, изпълняващи функциите на ОБЗР;
  • лицата, провеждащи инструктажи по БЗР и
  • всички, които искат да научат повече за специфичната уредба на трудовите взаимоотношения..

ЛЕКТОР: ТЕОДОРА ДИЧЕВА –  21 години опит в ИА ГИТ, от които 10 години като директор на дирекция “Правно осигуряване на инспекционната дейност”, ИА “Главна инспекция по труда”.

ВЪПРОСИ, КОИТО ЩЕ СЕ ОБСЪЖДАТ:

1. Особености при сключване на срочни трудови договори, договори за част от законоустановеното работно време, договори за работа през определени дни от месеца, договори за допълнителен труд. Работа по вътрешно заместване – чл. 259 от КТ.

2. Кога е възможно и кога не сключването на верижни срочни трудови договори. Срок на изпитване – възможности и пречки за договарянето му. Трудови договори, създаващи възможност за работа извън офиса – home office и надомна работа

3. Видовете работно време, които могат да се договорят в трудов договор – нормално, намалено, непълно, гъвкаво, разпокъсано и ненормирано работно време – договаряне и документиране. Коментар за начините на отчитане на работното време- подневно и сумираното отчитане на работното време. 

4. Най-важното за ползването, отлагането и погасяването на платения годишен отпуск. Основен и удължен платен годишен отпуск. Възможности за работодателя. Ползване на другите видове целеви отпуски – за граждански и обществени задължения, служебен и творчески отпуски  и др. 

5. През 2020 г. ще започне прилагането на новата Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж. Какво да очакват работодателите при влизане в сила на новата Наредба. Ще създаде ли трудности или ще облекчи работодателите и длъжностните лица, занимаващи се с управление на човешките ресурси. 

6. Задълженията на работодателите от началото на 2020 година, предвидени в Кодекса на труда, Закона за хората с увреждания, Закона за здравословните и безопасни условия на труд и Наредбата за работното време почивките и отпуските.

Ще се осигури необходимото време за консултации по всички Ваши въпроси, свързани с проблеми и затруднения при прилагане на трудовото законодателство.

Начален час на курсовете:  9.30 часа. Регистрация: от 9.00 часа.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Учебна зала в офиса на ЛОТ-КОНСУЛТ – гр. София, ж.к. Лагера, ул. „Троянски проход“ № 16, ет. 2, офис 1.

     Такса за един участник: 125.00 лв. (без ДДС). 

    Плащането можете да извършите след регистрация:

  •  по банковата сметка на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД – УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, 

пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF

  •  на място, в брой – преди започване на обучението 

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД  провежда всички видове задължителни обучения по безопасност и здраве при работа, електробезопасност, както и по специфични теми.

Още статии

Новини

ОБУЧИТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ПО ПРОЕКТ THE BIGGER PICTURE TOOLS

Вторият продукт, обучителен инструментариум, по проект „The Bigger Picture Tools“ е готов. Партньорите по проекта – Българо-Турска търговско-индустриална камара (България), Prometeo (Италия), LOT CONSULT (България) и
Работник в на строеж в горещо време
Новини

Подготвени ли сме за жегата: как да се предпазим от опасността на горещите вълни?

Експерти по безопасни условия на труд алармират за значението от предприемането на мерки срещу топлинен стрес. Светът е изправен пред все по-интензивно горещо време, което