Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Обучения по здраве и безопасност, изцяло в синхрон с новата трудова реалност

ЛОТ АКАДЕМИЯ

Сподели публикацията

В Световният ден за безопасност и здраве при работа, ЛОТ-КОНСУЛТ обявява своята нова платформа за обучения – ЛОТ АКАДЕМИЯ

През 2003 г. Международната организация на труда (ILO) започна да отбелязва Световния ден, за да подчертае превенцията на злополуките и болестите на работното място, основавайки се на трипартизъм и социален диалог.

Този празник е неразделна част от Глобалната стратегия за безопасност и здраве на труда на МОТ, както е документирано в заключенията на Международната конференция на труда през юни 2003 г. Световният ден за безопасност и здраве при работа е кампания за повишаване на осведомеността, „предназначена да съсредоточи международното внимание върху нововъзникващите тенденции в областта на безопасността и здравето при работа и върху размера на нараняванията, заболяванията и смъртните случаи, свързани с работата в световен мащаб“.

Световният ден за безопасност и здраве при работа през 2022 г. е фокусиран в участието и социалния диалог за създаване на положителна култура на безопасност и здраве. Продължаваме да живеем в глобална здравна криза и се сблъскваме с постоянни рискове за безопасността и здравето в света на труда.

За необходимостта от изграждане на силна култура на безопасност и здраве на всички нива чрез иновативни методи на обучение разказва д-р Мария Титопулу, доктор по социална медицина и зам. управител на ЛОТ-КОНСУЛТ.

Защо обученията основен инструмент в грижата за безопасността и здравето на служителите?

Инвестицията в образование и обучение е най-ценната инвестиция, дори и възвръщаемостта й да не е толкова видима на момента. Обучението е инструмент за развитие на потенциала и на собствените стандарти за качество. В областта на здравето и безопасността на труда този “инструмент” е от фундаментално, жизненоважно значение в буквалния смисъл на тази дума. Не бива да допускаме нито един работещ човек, излязъл от дома си и отишъл на работа, да не се завърне никога вкъщи, при семейството си или да се увреди по време на работа. А за съжаление в нашето (полу)виртуално ежедневие и във времето на услугите, дигитализацията и смарт революцията това все още е реалност.

Обученията за работещи са основен инструмент, който ви позволява да сте в крак с новостите, незаменим фактор за все по-конкурентния и сложен пазар на труда. Благодарение на обученията служителите могат постоянно да актуализират и развиват своите умения. Например специфичните умения са тези, които формират сърцевината на конкретна работа. Това включва използване на конкретно работно оборудване, използване на лични предпазни средства и т.н. Също и хоризонтални и нематериални уменията, като научаване как да се управляват взаимоотношенията / комуникацията с колегите, клиентите, мениджърите на работното място. Това е контрол на емоционалната интелигентност.

Нашите обучения изграждат безопасно мислене и действия. Те карат хората да анализират, оценяват и осъзнават рисковете, които срещат в трудовото си ежедневие. Дават им инструмент за управлението им чрез поведение, култура и грижа. Предлагаме многобройни примери за добри и работещи практики, решаваме специфични казуси, които през последните години главоломно нараснаха, защото практиката многократно изпревари реалността на нормотвореца или по-скоро неговата пасивност.

Курсистите ни са интелигентни, активни и заети хора на трудовия пазар, които търсят работещи решения на техните специфични казуси. Те бягат от формалността на този вид обучения, защото осъзнават колко е важна именно днес адекватността на предприетите мерки. Живеем във време, в което тенденциите на пазара на труда се изменят динамично. Тромавата ни законодателна рамка от години е изпаднала в тежка летаргия.

Какъв е принципа на работа на електронната платформа на ЛОТ АКАДЕМИЯ?

Електронното обучение е нова методология за обучение, която използва Интернет като комуникационен канал. Това е подход за обучение, чрез който потребителите могат да използват различни видове материали в цифров формат (писмен текст, графики, филми, звуци и т.н.) във файлове, които могат да бъдат достъпни онлайн и в някои случаи изтеглeни на работната им станция на компютър.

За да бъдете обучени чрез e-learning платформата на ЛОТ АКАДЕМИЯ не ви е необходимо нищо друго освен достъп до Интернет и желание! Заглавната страница на сайта ни директно води до платформата на адрес https://e.lot-consult.com. Влизането в нея става с изпратена от нас парола, след като сте направили предварително своята регистрация.

С какво електронната платформа за обучения ЛОТ АКАДЕМИЯ ще улесни провеждането на обученията по безопасна работа?

Електронното обучение е ресурс, който насърчава знанията и увеличава иновациите. То все повече се счита за привилегирован метод за обучение, способен да поддържа непрекъснати процеси на обучение в компаниите. То е предпочитана форма и в публичните администрации, съпътстващи прилагането на политиките за електронно обучение. Провеждането на обучения чрез e-learning платформата на ЛОТ АКАДЕМИЯ прави обучението персонализирано, по-лесно и приятно. Обучението се адаптира спрямо курсиста и в удобно за него време, има възможност за избор на език, персонализация на съдържание, на повторение и затвърждаване на знанията, оценяването е обективно и цялостният обучителен процес позволява по-точен и всеобхватен анализ.

Доказано е, че използването на различни комуникационни канали помага на потребителите да запомнят по-лесно: благодарение на тези инструменти курсистите учат 15-20% по-лесно от традиционното обучение лице в лице.

Мултимедийните и информационните технологии в интернет допринасят за обогатяване на учебното съдържание и предоставят ресурси и услуги за отдалечена комуникация и сътрудничество. Такива са форумите, чатовете и електронната поща. Тези функции правят курсовете по-ангажиращи и привлекателни, подобрявайки качеството и ефективността на учене.

В Световния ден за безопасност и здраве при работа през 2022 акцентът е повишаване на информираността, какво сочат тенденциите в обученията по безопасна работа на служителите?

Насърчаването на обучението по безопасност и здраве при работа в компаниите става все по-трудно. За съжаление, най-честата идея е, че курсът за обучение за здраве и безопасност на работното място е нещо излишно и полезно само за избягване на санкции. Обикновено самият работник е този, който не възприема обучението като свое право. Обучението се възприема като „загуба на време“. А в действителност това е реална възможност за самите служители и за компанията, но тя все още се разбира от малцина.

Всъщност, за да се гарантира, че обучението може да помогне на работниците да имат правилно възприемане на професионалните рискове и да променят поведението си, е необходимо те самите да са НАИСТИНА запалени по въпроса за безопасността. Тенденциите са курсът по безопасност да бъде преживяване, момент, направен на емоциите, за да могат работниците да го изживеят със страст, разбира се, не заради задължения и забрани, а заради себе си и живота си. А какво по-добро от здравословна конкуренция, идентифициране и създаване на активната роля за участие и страст сред хората?

В синхрон със световните тенденции ЛОТ АКАДЕМИЯ има амбицията да се превърне в иновативен център за обучение, където се възприема „активният“ стил на обучение, в който курсистът поема основната роля на предната линия, а обучителят се превръща в истински водач.

Нашата цел е да използваме създадената ни вече платформа като сериозен инструмент за информираност и превенция. Мечтаем за времето, когато след проведено обучение повече няма да е необходимо работниците да се принуждават да правят нещо. Целта е те да бъдат тези, които искат да го направят. Те да искат да прилагат онези правила, които им позволяват да живеят пълноценно и безопасно своя трудов живот.

На път сме да реализираме и предложим на нашия пазар модерни обучения по здраве и безопасност, които са изцяло в синхрон с новата трудова реалност. В това число и с разбиранията на поколението, което сега стартира своя професионален път 🙂


Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

Новини

Създаване на култура на благополучие: подпомагане на психичното здраве на служителите

Модерното работно място изисква повече от традиционни предимства. Благосъстоянието на служителите, особено психичното здраве, днес повече от всякога е решаващ фактор  за поддържането на процъфтяващ