Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Ангажираност за намаляване на жертвите на пътя

намаляване на жертивите

Сподели публикацията

Международният стандарт ISO 39001 има основна цел намаляване на смъртните случаи и сериозните наранявания в резултат на пътнотранспортни произшествия. Сертифицираните предприятия са ангажирани с осигуряването на безопасност и здравето при работа на водачите на превозни средства, както и на другите участници в движението по пътищата (хора и автомобили).

Изискванията на стандарта помагат за постигане на тази цел, чрез прилагане на подходяща политика и разработване на цели и планове за действие за безопасността на движението по пътищата. Стратегиите включват законови и специфични за конкретната организация мерки и правила.

Стандарт ISO 39001 е приложим за обществени и частни организации.

Сред сертифицираните компании са транспортни фирми, които осъществяват превоз на пътници с автобуси или таксита, както  фирми, които извършват превоз на товари по шосе. На стандарта е необходим и на пътно-строителни фирми, ангажирани в поддържането на транспортната инфраструктура.

ЛОТ-КОНСУЛТ Предлага експертна консултантска услуга по „Разработване и внедряване на Система от мерки за безопасност на движението по пътищата“ според изискванията на  международния стандарт БДС ISO 39001:2014. С Решение № 16 от 17.01.2019г. Министерският съвет на Република България одобри мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм. С тях се задължаваха ръководителите на институции и организации, които издават разрешителни и/или лицензи за извършване на дейност по транспортиране на товари и пътници, в срок до 01.01.2020г. да подготвят необходимите нормативни промени за въвеждане на изискване за внедряване на стандарта.  Сертифицирането по „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата“ е условие за упражняване на дейността. От началото на 2021 г. възложителите при провеждане на процедури за обществени поръчки, където е приложимо, изискват от кандидатите внедрена система.

Дългосрочната визия за развитието на ЛОТ-КОНСУЛТ е да подпомага българските работодатели при изпълнение на техните задължения в областта на безопасността и здравето при работа, както и за постигане на целите на „Визия нула“ убити и ранени по пътищата на Европа до 2050 г.

Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

Новини

Създаване на култура на благополучие: подпомагане на психичното здраве на служителите

Модерното работно място изисква повече от традиционни предимства. Благосъстоянието на служителите, особено психичното здраве, днес повече от всякога е решаващ фактор  за поддържането на процъфтяващ