Lot Consult
лот-консулт лого

Ангажираност за намаляване на жертвите на пътя

намаляване на жертивите

Сподели публикацията

Международният стандарт ISO 39001 има основна цел намаляване на смъртните случаи и сериозните наранявания в резултат на пътнотранспортни произшествия. Сертифицираните предприятия са ангажирани с осигуряването на безопасност и здравето при работа на водачите на превозни средства, както и на другите участници в движението по пътищата (хора и автомобили).

Изискванията на стандарта помагат за постигане на тази цел, чрез прилагане на подходяща политика и разработване на цели и планове за действие за безопасността на движението по пътищата. Стратегиите включват законови и специфични за конкретната организация мерки и правила.

Стандарт ISO 39001 е приложим за обществени и частни организации.

Сред сертифицираните компании са транспортни фирми, които осъществяват превоз на пътници с автобуси или таксита, както  фирми, които извършват превоз на товари по шосе. На стандарта е необходим и на пътно-строителни фирми, ангажирани в поддържането на транспортната инфраструктура.

ЛОТ-КОНСУЛТ Предлага експертна консултантска услуга по „Разработване и внедряване на Система от мерки за безопасност на движението по пътищата“ според изискванията на  международния стандарт БДС ISO 39001:2014. С Решение № 16 от 17.01.2019г. Министерският съвет на Република България одобри мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм. С тях се задължаваха ръководителите на институции и организации, които издават разрешителни и/или лицензи за извършване на дейност по транспортиране на товари и пътници, в срок до 01.01.2020г. да подготвят необходимите нормативни промени за въвеждане на изискване за внедряване на стандарта.  Сертифицирането по „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата“ е условие за упражняване на дейността. От началото на 2021 г. възложителите при провеждане на процедури за обществени поръчки, където е приложимо, изискват от кандидатите внедрена система.

Дългосрочната визия за развитието на ЛОТ-КОНСУЛТ е да подпомага българските работодатели при изпълнение на техните задължения в областта на безопасността и здравето при работа, както и за постигане на целите на „Визия нула“ убити и ранени по пътищата на Европа до 2050 г.

Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

проект SAFESENSE+
Новини

Обучение за изграждане на капацитет на обучителите по проект SAFESENSE+

С пратньорите по проект SAFESENSE+ проведохме среща, на която обсъдихме предстоящото обучение за изграждане на капацитет на обучителите от партньорските организации. Дейността ще се проведе
безопасна работна среда
Новини

Как да създадете безопасна работна среда за служителите си

Безопасността на служителите е от решаващо значение за всеки бизнес. Неправилно и неясно комуникираните рискове могат да имат незабавни последствия, които надхвърлят безопасността на служителите