Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Как да създадете безопасна работна среда за служителите си

безопасна работна среда

Сподели публикацията

Безопасността на служителите е от решаващо значение за всеки бизнес. Неправилно и неясно комуникираните рискове могат да имат незабавни последствия, които надхвърлят безопасността на служителите и могат да доведат до правни действия, наказателно преследване и глоби.

Кои са трите най-често срещани рискове за безопасността на работното място? 

Подхлъзванията, спъванията и паданията

За да предотвратят тези инциденти, работодателите трябва да предприемат подходящи мерки. Записването на инцидентите е от решаващо значение, за да се осигури точен преглед на събитията и да се избегнат бъдещи проблеми. Предотвратяването на подхлъзванията, спъванията и паданията включва редица мерки като поддържане на подовете в добро състояние, премахване на препятствия и предоставяне на обучение на служителите относно безопасните работни практики.

Физическо натоварване 

Носенето на тежки предмети и изпълнение на повтарящи се задачи, може да доведе до мускулно-скелетни наранявания. Работодателите трябва да провеждат оценки на риска, да въвеждат подходящи обучителни програми и да насърчават служителите да спазват правилни техники за носене на товари. Познаването на факторите, които допринасят за физическо натоварване може да намали риска от наранявания и да създаде по-здравословна работна сила.

Такива видове наранявания са сред водещите причини за инциденти. Необходимо е работодателите да предприемат мерки, с които да осигурят безопасна работна среда за служителите си. Това включва редица дейности като оценка на риска, разработване на процедури за управление на риска и обучение на служителите за безопасните работни практики. Важно е да се идентифицират факторите, които могат да доведат до физически стрес, и да се определят начини за контролиране на свързаните рискове. Обучението на служителите относно правилните работни практики и техниките за предотвратяване на наранявания е от съществено значение. Работодателите трябва да продължат да наблюдават и подобряват условията на работното място, за да се гарантира безопасността и благополучието на служителите.

Психическо здраве 

Повече от половината от работещото население на света и 15% от възрастните работещи живеят с психично разстройство, показва доклан на СЗО. Без ефективна подкрепа психичните разстройства могат да влияят на самочувствието и самоидентичността на човек на работното място. Те могат да окажат въздействие върху производителността, отсъствията и на възможностите за запазване или намиране на работа. Психичните здравни състояния могат да влияят и върху семействата, колегите, общностите и обществото като цяло. Депресията и тревожността съпътстват и икономически разходи за компаниите поради намалена продуктивност.


Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

Новини

Създаване на култура на благополучие: подпомагане на психичното здраве на служителите

Модерното работно място изисква повече от традиционни предимства. Благосъстоянието на служителите, особено психичното здраве, днес повече от всякога е решаващ фактор  за поддържането на процъфтяващ