Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Създаване на култура на благополучие: подпомагане на психичното здраве на служителите

Сподели публикацията

Модерното работно място изисква повече от традиционни предимства. Благосъстоянието на служителите, особено психичното здраве, днес повече от всякога е решаващ фактор  за поддържането на процъфтяващ екип.  Надграждайки основополагащите усилия, организациите могат да предприемат стратегически стъпки за насърчаване на култура на благополучие, която прониква във всяко ниво на компанията.

Отключване на пълния потенциал

Програмите за подпомагане на служителите са крайъгълен камък в подкрепа на психичното здраве, но тяхната ефективност често зависи от използването. За да гарантирате, че те достигат пълния си потенциал експертите на ЛОТ-КОНСУЛТ дават 4 ключови съвета:

  1. Провеждайте редовни одити и оценка

Периодично оценявайте своята програма за подпомагане на служителите, за да гарантирате максимална полза за всеки от тях.

Оценете консултантите и експертите по безопасност и здраве при работа, за да гарантирате спазването на най-добрите практики.

  1. Вътрешен екип по оценка 

Създайте вътрешен екип за преглед и подобряване на предложенията на програма за подпомагане на служителите. Ако в компанията имате експерт по безопасност и здарве при работа – непременно го включете. Ако нямате – използвайте външен консултант. Уверете се, че разнообразна група от специалисти по психично здраве се съобразява с разнообразните нужди на служителите.

Преборете стигмата и насърчете екипа да използва програмата като включите служителите във вземането на решения.

  1. Цялостна комуникация

Използвайте различни комуникационни канали, за да информирате служителите за услугите от програма за подпомагане на служителите.

Покажете ползите от това да се обърне повече внимание на психично здраве за премахване на бариерите. Използвайте управлявани от AI инструменти за проучване за персонализирани насоки за ресурси.

  1. Мениджърско обучение

Обучете мениджърите как да използват ресурсите на създадената програма, за да подкрепят ефективно своите екипи.

Първа помощ за психично здраве : холистичен подход

Обучението по първа помощ за психично здраве е мощен инструмент служителите на всички нива да придобият умения за идентифициране и реагиране на предизвикателства за психичното здраве. Това може да включва:

  1. Приобщаващо обучение за всички служители

Разширете обучението помощ за психично здраве за целия екип  за повече информираност в областта на психичното здраве.

Насърчавайте съпричастност и разбиране, за да създадете подкрепяща среда.

  1. Чувство за принадлежност

Насърчавайте равенството, разнообразието и приобщаването чрез познат език и практики.

Създайте вътрешни групи за ресурси на служителите, за да осигурите подкрепа и споделен опит.

Признавайте и празнувайте културното и религиозно многообразие.

  1. Структурирано свободно време

Ясно отделете ваканционните дни (отпуските) от болничните, за да насърчите дните за психично здраве. Посочвайте ползите от пълноценна почивка на всички нива на организацията.

В съвременния бизнес свят, грижата за психичното здраве на служителите е ключова за успешно и устойчиво функциониране на организацията. Принципите и стратегиите, описани от екипа на ЛОТ-КОНСУЛТ са резултат от над 30 годишна практика с компании в различни сфери. С тяхна помощ, компаниите могат да създадат култура на здравословно работно място, където всеки служител се чувства подкрепен, уважаван, и вдъхновен.

Внедряването на програми за помощ на служителите и предоставянето на обучение по първа помощ за психичното здраве са само част от иновативните стъпки, които компаниите могат да предприемат, за да подобрят работната среда и да насърчат психичното благополучие.

Създаването на култура за безопасна с здравословна работна среда, както насърчаването на подкрепата за отдих и почивка са от съществено значение за изграждането на продуктивна общност в организацията. С  редовното оценяване на резултатите и насърчаването на  отворена комуникация, компаниите гарантират, че техните усилия за подобряване на благосъстоянието на служителите са постоянни и ефективни.

Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

седмица на здравето нбу
Новини

ЛОТ-КОНСУЛТ подкрепя “Седмица на здравето” в НБУ

В днешно време, когато здравето и благосъстоянието се превръщат във все по-ценна валута на нашия живот, инициативите, насочени към повишаване на здравната осведоменост, придобиват все
Новини

Законодателни изисквания и практически съвети за здравословни и безопасни условия на труд

В сферата на здравето и безопасността на работното място, инвестирането в предпазни мерки е от съществено значение за всеки бизнес. Като експерти в областта на