Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Тенденции в здравето и безопасността на работното място

Тенденции в здравето и безопасността на работното място

Сподели публикацията

Здравословните и безопасни работни места се превръщат в отличителен знак за успешните организации

За четвъртата поредна година канадската неправителствена организация WSPS (Workplace Safety & Prevention Services, Ontario) проведе проучване, което предоставя уникална възможност за сравнение на резултатите преди, по време и след пандемията от COVID-19. С всяка изминала година анализите показват, че инвестирането в здравето, безопасността и благосъстоянието на служителите директно корелира със здравословния бизнес успех, по-голяма устойчивост и устойчива икономика.

Организациите лидери в различните бизнес сектори се отличават със значително по-добри резултати от техните конкуренти с по-ниска степен на развитие в областта на здравето и безопасността. Те имат:

·         По-малко случаи на инциденти на работното място

·         Спасени животи през пандемията

·         По-голяма устойчивост към последиците от кризиса

·         Способността да привличат и задържат квалифицирани служители

За набирането, задържането и ангажирането на служители е тема, която все повече е дискутирана. В проведеното проучване служителите споделят полезни насоки, които разкриват, че почти всеки има поне една причина да остане в компанията, в която работи към момента. Сред най-често изтъкваните аргументи са, тя да се ангажира със здраве, безопасност и благополучие, да предлага гъвкавост и справедливо възнаграждение.

За да насърчат повече организации да преминат в посока на по-голяма грижа за здравето и безопасността на работното място, проучването посочва съвети за подобряване на разбирането на тази ключова дейност.

Използване на уроците от пандемията

Пандемията COVID-19 промени представите за работната среда и наложи нови предизвикателства. Едно от тях е фокусирането на вниманието към здравето и безопасността на служителите. Работодателите и служителите съвместно започнаха да изявяват желание да създават по-здрави работни места.

Лидерство и ролята на висшия мениджмънт

Ръководителите играят ключова роля в подобряването на здравето и безопасността на работното място. Според проучването, приблизително 40% от респондентите в проактивни и водещи организации заявяват, че лидерите насърчават подобренията в техните работни места. Този процент намалява до 24% за организациите, които са на ранен етап от процеса на подобрение.

Специфични тенденции и предизвикателства

Проучването идентифицира и разглежда редица конкретни тенденции и предизвикателства, пред които се изправят работодатели и служители. Сред тях е използването на информационни технологии, анализиране на рисковете и много други.

Липсата на лидерска подкрепа е едно от ключовите предизвикателства при прилагането на процедури за здраве и безопасност на работното им място.

Проучването посочва 7 ключови предизвикателства при внедряването на практики за здраве и безопасност в компаниите:

  • Липса на ангажираност на служителите
  • Текучество/недостиг на служители
  • Вътрешни възможности/ресурси
  • Конкуриращи се бизнес приоритети
  • Липса на осъзнаване на ползите
  • Липса на подкрепа сред висшето ръководство
  • Разходи

Най-ясната тенденция в развитието на бизнеса е влиянието на действията за здравето и безопасността на работното място върху бизнес успеха и устойчивостта. Организациите трябва да насочват усилията си към подобрение и иновации в тази област. Професионалните и лидерски усилия ще допринесат за създаване на по-здрава и устойчива работна среда за всички служители.

Работната среда през следващите години ще донесе и вече носи ново разбиране за безопасна и здравословна работа, предизвикано от бъдещото развитие на зелените технологии. Зелената икономика, зелените работни места, достойните, здравословни и безопасни работни концепции са в процес на преработка. Като се има предвид колко бързо се очаква да расте зелената икономика, стремежът е да се изпреварят очакваните нови или възникващи рискове, свързани с работата и със зелените работни места, преди те да възникнат. Тук основна роля във всички организации играе обучението на работещите, което съчетава както принципите на безопасната работа, така и използването на дигитални технологии.

За да отговори на това предизвикателство ЛОТ-КОНСУЛТ съвместно с партньорски организации от 6 държави, създаде обучителен курс “Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда” и интерактивна обучителна платформа, включващи обучителни модули, игри, инструменти, викторини и др. Платформата е създадена по проект SAFESENSE+, финансиран по програма Еразъм+, и представлява дигитален инструмент за неформално обучение в областта на Здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Тя е разработена в помощ на собствениците и управителите на компании, ръководителите и служителите, отговорни за управлението на човешките ресурси и ЗБУТ.


Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

Новини

Национално проучване за здравословни и безопасни условия на труд в България

LOT–CONSULT, като част от изследователски екип, проучващ динамиката в здравословните и безопасни условия на труд, провеждаме Национално проучване сред работодателите в България за нуждите и нагласите