Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Здраве и безопасност на работното място в епохата на цифровизацията

lot-08-11-sait-lot

Сподели публикацията

Във времена, в които цифровата революция преобразява начина, по който работим, здравето и безопасността на работното място играят решаваща роля. Какви са важните аспекти на работната среда в светлината на бързо нарастващата цифровизация и технологичния напредък?

Изследователската програма на Европейската агенция за здраве и безопасност (EU-OSHA) предоставя надеждна информация на политици, научни изследователи и работодатели относно възможните влияния на цифровизацията върху здравето и безопасността при работа. Този ценен ресурс помага да се предприемат своевременни и ефективни мерки, гарантиращи безопасността на работниците.

Здраве и безопасност на работното място в епоха на цифровизация

Във времена, когато изкуствен интелект, големи данни, роботика и Интернет на нещата (IoT)  се превръщат в част от ежедневието ни, служителите и работодателите се сблъскват с нови предизвикателства и възможности в областта на здравето и безопасността на работното място. Тези технологични иновации предоставят възможности за подобрение на условията на труд както за служителите, така и за работодателите, но също така създават нови рискове, свързани с ОЗС.

В основата на успешната интеграция на цифровизацията в работата е начинът, по който тези технологии се прилагат, управляват и регулират в контекста на социалните, политическите и икономическите тенденции. Създаването на проактивни стратегии за управление на тези технологии може да гарантира, че предимствата ще бъдат максимално използвани, а рисковете – намалени.

След като провежда предварителни изследвания в областта на цифровизацията и ЗБУТ, EU-OSHA стартира проект за изследване на общ обзор на ОЗС (2020-2023). Този проект предоставя подробна информация, важна за формулирането на политики, предотвратяване на рискове и практика във връзка с предизвикателствата и възможностите, предоставени от цифровизацията в контекста на безопасността и здравето при работа.

Други международни проекти

По същото време (2021-2023) ЛОТ-КОНСУЛТ, в партньорство с организации от България, Италия, Турция, Гърция, Кипър и Испания, стартира и изпълни проект „SAFESENSE+ Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда с чувствителен подход към изменението на климата“, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+. Проектът изследва новото разбиране за безопасна и здравословна работа, което ще донесе работната среда през следващите години, предизвикано от бъдещото развитие на зелените и цифровите технологии.

Като се има предвид колко бързо се очаква да расте зелената икономика, ролята на проекта SAFESENSE+ бе да изпревари очакваните нови или възникващи рискове, свързани с работата и зелените работни места, преди те да възникнат. В резултат бе създадена учебна програма и отворен инструментариум, които се предлагат онлайн безплатно за всички заинтересовани.

Финалът на проекта бе съпътстван от първата в България международна конференция за предизвикателствата пред безопасността на зелените работни места, организирана от ЛОТ-КОНСУЛТ в средата на октомври. Събитието събра над 100 участника в залата и повече от 80 онлайн, представители на бизнеса, регулаторните органи и експерти по ЗБУТ.

“Изграждането на сигурна и здравословна работна среда в епохата на цифровизацията изисква не само ангажираност, но и прозрачност в начина, по който тези технологии се управляват и контролират. Съвременните иновации се оценяват най-добре, когато служителите са информирани и консултирани, като същевременно се отчитат и законодателните, регулаторните, етичните и правните аспекти, свързани с тези технологии.”– сподели по време на дискусията д-р Мария Титопулу, доктор по социална медицина и зам. управител на в ЛОТ-КОНСУЛТ.

На прага на новата ера на иновации и цифрова трансформация, е по-важно от всякога да се стремим към баланс между по-ефективни и автономни работни процеси и решения и поддържане на високи стандарти. Един от основните пътища за постигане на този баланс е качественото обучение, залегнало във философията на проект SAFESENSE+. Да създадем съвременни и сигурни работни условия, в които цифровизацията служи на полза на служителите и работодателите, е обща цел, която можем да постигнем чрез обучение, информираност и ангажираност. Този баланс между новаторство и здраве и безопасност е пътят към успешното бъдеще на работната среда.


Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

Новини

ОБУЧИТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ПО ПРОЕКТ THE BIGGER PICTURE TOOLS

Вторият продукт, обучителен инструментариум, по проект „The Bigger Picture Tools“ е готов. Партньорите по проекта – Българо-Турска търговско-индустриална камара (България), Prometeo (Италия), LOT CONSULT (България) и
Работник в на строеж в горещо време
Новини

Подготвени ли сме за жегата: как да се предпазим от опасността на горещите вълни?

Експерти по безопасни условия на труд алармират за значението от предприемането на мерки срещу топлинен стрес. Светът е изправен пред все по-интензивно горещо време, което