Lot Consult

Употреба на алкохол по време на работа – препоръки за работодателите ВИДЕО

алкохол по време на работа

Сподели публикацията

Какви са предизвикателствата пред работодателя, когато установи употребата на алкохол от служител?

Чаша вино по време на работа ?
Изкушаваме се особено в летните горещи дни, малко да отпуснем стегнатия код на поведение в офиса. Какво се случва обаче ако преминем границата и какво е важно да знаят работодателите в тези ситуации?


Основното нормативно установено правило гласи, че работникът или служителят е длъжен да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи. Това включва да не употребява през работното време алкохол или друго упойващо вещество. Употребата на алкохол е забранена в работно време. Но е забранена и извън работно време, доколкото това може да има отражение върху състоянието на служителя в рамките на работния ден и той да е все още под въздействие на алкохола. Всяко отклонение от това правило се счита за нарушаване на трудовата дисциплина и за него работодателят може да търси дисциплинарна отговорност на служителя.
В епизод 6 на видеорубриката „Право и безопасност при работа“ инж. Радослав Стоянов, експерт по безопасност и здраве при работа ЛОТ-КОНСУЛТ и адв. Асен Велинов, старши партньор в Консултантска къща „Велинов и партньори“ дават повече информация в полза на работодателите.

Основната цел на забраната не е просто дисциплиниране на работниците и служителите.

Забраната за употреба на алкохол и упойващи вещества е с оглед осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Проблемът със служители, позволяващи си да се явяват на работа в нетрезво състояние или респективно да употребяват алкохол или друго упойващо вещество, е очевиден. Например в това, че те при изпълнение на трудовите си задължения могат да извършат действия, с който да навредят на себе си и на околните. Особено, ако работят с машини или механизация може да се стигне до сериозни наранявания. Затова именно, в предприятия, в които се осъществява високорискова дейност, е от съществено значение да се съблюдава спазването на забраната за употреба на алкохол. Това е причината добрите практики в Европа и по света да са за нулева толерантност към алкохола на работното място.

Според Радослав Стоянов, честа практика, която работодателите извън България ползват и който е до голяма степен ефективен, е организирането разяснителни акции за произтичащите опасности от работа под въздействие на наркотични вещества и алкохол. Такива акции, заедно с утвърдени политики относно употребата на алкохол и упойващи вещества на работното място, гарантират информираност на работниците за последиците от техните действия и спомагат за намаляване на случаите на употреба на алкохол на работното място.

Тестване за употреба алкохол на работното място

Важен аспект от тестването за алкохол или наркотици на работното място е законосъобразното обработване на личните данни, каквото представляват резултатите от тези тестове, подчертава адв. Асен Велинов. Доколкото употребата на алкохол и упойващи вещества оказва влияние върху функционалността на човешкия организъм, то резултатите от тези тестове могат да бъдат квалифицирани като „данни за здравословното състояние“, респективно специални („чувствителни“) категории лични данни. Съгласно изразено от КЗЛД становище, резултатите от проведените тестове могат да бъдат обработвани на основание чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Общия регламент относно защита на данните, т.е. когато обработването е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на администратора или на субекта на данните по силата на трудовото право.

В конкретния случай, обработването е във връзка със задължението на работника да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи. Респективно да не употребява през работното време алкохол или друго упойващо вещество. На това задължение кореспондира правото на работодателя да събере доказателства за евентуално неправомерно поведение от страна на работника. Това се прави с оглед предприемане на стъпки по реализиране на неговата дисциплинарна отговорност.

Тук е важно да се спомене, че това основание не изисква подписване на декларация за съгласие от страна на работниците, защото не на това основание се обработват тези чувствителни лични данни. Ако служителите подписваха такава декларация за съгласие, това би означавало, че във всеки един момент могат да оттеглят съгласието си и така работодателят да се окаже, че не може законосъобразно да обработва резултатите от направените тестове за алкохол и наркотици.


Всички съвети към работодателите, които експертите дават вижте във видеото >>>


Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

Тенденции в здравето и безопасността на работното място
Новини

Тенденции в здравето и безопасността на работното място

Здравословните и безопасни работни места се превръщат в отличителен знак за успешните организации За четвъртата поредна година канадската неправителствена организация WSPS (Workplace Safety & Prevention
Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда
Новини

Проведе се среща за обучителния курс „Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда“

На 12.09.2023 г. С партньорите по проект SAFESENSE+ проведохме среща, на която обсъдихме стартирането на пилотното издание на обучителния курс „Здраве и безопасност при работа