Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Безопасната работна среда е силно конкурентно предимство

работна среда

Сподели публикацията

Здравето и безопасността в работното място е съществена част от качествения живот на всеки служител. Безопасността на работната среда се отнася до мерките, които се предприемат, за да се гарантира, че работното място е безопасно и здравословно за служителите. Това може да включва дейности като подходящо обучение, поддръжка на оборудването и машините, ергономичен дизайн и готовност за спешни случаи.

Работодателите са длъжни да осигурят безопасна работна среда, а служителите са отговорни за спазването на процедурите за безопасност и докладването на всякакви опасности. Важно е, както за работодателите, така и за служителите да отдават приоритет на безопасността на работното място, за да се предотвратят злополуки и наранявания.

Преди всичко е морален ангажимент на работодателите да гарантират, че служителите им се връщат у дома здрави и в безопасност в края на всеки работен ден.

Експертите на ЛОТ-КОНСУЛТ определят 4 основни причини за това защо е важно да имаме спокойна работна среда:

ПРОДУКТИВНОСТ

Като защитавате работниците си, намалявате отсъствията, като гарантирате, че работното ви място е по-ефективно и продуктивно. Изследванията показват, че служителите са по-продуктивни на работни места, на които са ангажирани със здравето и безопасността.

ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

Намаляването на отсъствията, причинени от заболявания и злополуки, води до по-малко финансови смущения за бизнеса. Нарушенията на ЗБУТ могат да доведат до сериозни санкции на работодателите.

УСТОЙЧИВОСТ

За да привлечете инвеститори и нови партньори, е добре да демонстрирате ангажимента си към устойчивост и корпоративна социална отговорност, което включва и начина, по който защитавате служителите си. Клиентите все по-често търсят продукти и услуги, които са произведени по етичен начин, с работни практики по цялата си верига на доставки, които са ориентирани към безопасността на служителите.

ЦЕННОСТИ

Все повече хора, които търсят работа, особено милениалите и поколението Z, предпочитат позиции при работодатели, които споделят техните ценности. Силните практики за корпоративна отговорност и устойчивост са доказан инструмент в привличането и задържането на служители.
Добрите резултати в областта на здравословните и безопасни условия на труд са източник на конкурентно предимство. Те изграждат доверие в репутацията на организацията. И респективно – лошите условия на труд ще се отразят пряко на рентабилността и могат да доведат до загуба на търговска дейност или дори до закриване на предприятието.

Безопасността, доброто психическо и физическо здраве на работното място са равни на добър бизнес и продуктивност. Работодателите носят основната отговорност за сигурността на служителите. Основен и най-важен приоритет е извършването на оценка на риска и организирането на дейностите.

Извършването на качествени оценки на риска е от решаващо значение за прилагането на подходящи коригиращи мерки, които могат да помогнат за предотвратяване на наранявания и заболявания в работна среда.

снимка: БТА


Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

Новини

Национално проучване за здравословни и безопасни условия на труд в България

LOT–CONSULT, като част от изследователски екип, проучващ динамиката в здравословните и безопасни условия на труд, провеждаме Национално проучване сред работодателите в България за нуждите и нагласите