Lot Consult

Покана към служителите на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД за участие в образователни мобилности по програма ЕРАЗЪМ+

ЕРАЗЪМ+

Сподели публикацията

Уважаеми колеги, с радост Ви информираме, че ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД подписа договор за изпълнение на проект „Повишаване капацитета за работа в международна среда и използване на дигитални технологии в обучението за възрастни в ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД“ по програма Еразъм+. Договорът е на стойност 33 105 евро и ще се изпълнява в периода 1 януари – 31 декември 2023 г.

Чрез изпълнението на проекта ЛОТ-КОНСУЛТ цели:

 • Повишаване капацитета на обучителите и административния състав на ЛОТ-КОНСУЛТ. С цел създаване и редактиране на дигитално съдържание и за управление на предлагането на електронно обучение за възрастни.
 • Интернационализиране и повишаване капацитета на ЛОТ-КОНСУЛТ за работа в международна среда.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

 • Обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги във Frareg – Италия с очакван брой участници 4 души обучители и административен състав.
 • Участие в структурирани курсове за дигитализиране, редактиране и управление на учебния процес (създаване на съдържание, подходи в преподаването и управлението и др.) с очакван брой участници 6 души обучители и административен състав.
 • Участие в структурирани курсове за управление на проекти, обучение на обучители и др. с очакван брой участници 5 души обучители и административен състав.

Подборът на участници ще бъде осъществен чрез селекционна процедура на конкурсен принцип по документи. Каним всички служители на ЛОТ-КОНСУЛТ, които желаят да осъществят образователна мобилност по проекта, да подадат заявления за участие в процедурата.

Необходими документи за участие в процедурата

 • заявление (по образец)
 • мотивационно писмо;
 • автобиография.

Критерии за подбор

За участие в дейности по обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги във Frareg – Италия:

 • Обучителите трябва да демонстрират опит в създаването и провеждането на обучения за възрастни от поне една година и да демонстрират своето желание за работа с възрастни обучаеми и прилагането на иновативни подходи в областта.
 • Кандидатите, членове на административния състав, ще трябва да демонстрират опит в управлението на обучения за възрастни от поне една година, както и желанието си за въвеждане на иновативни методи за предлагане, маркетиране и управление на учебния процес.
 • И за двата типа кандидати задължителни изисквания са владеенето на работния език на дейността. Това е английски език, на ниво минимум В2 и добрата компютърна грамотност.

За участие в структурирани курсове

 • Обучителите трябва да демонстрират опит в създаването и провеждането на обучения за възрастни от поне една година и да демонстрират своето желание за работа с възрастни обучаеми и прилагането на иновативни подходи в областта.
 • Кандидатите, членове на административния състав, трябва да демонстрират опит в управлението на обучения за възрастни от поне една година, както и желанието си за въвеждане на иновативни методи за предлагане, маркетиране и управление на учебния процес.
 • И за двата типа кандидати задължителни изисквания са владеенето на Английски език на ниво минимум В2. Добрата компютърна грамотност и/или желанието за работа в международна среда и участие в проекти по програма Еразъм+.

За повече информация и участие в проекта можете да се свържете с г-н Марио Каменов, мениджър „Проекти“ на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД тел. 0886 098 748.


Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

Новини

Трудова медицина: Митове и реалности

Трудовата медицина е важна и неделима част от здравеопазването и грижата за безопасността на работещите. Трудовата медицина е област, която е ключова в развитието и