Lot Consult
лот-консулт лого

Важно за работодатели – краен срок 31-ви март

хора с увреждания

Сподели публикацията

31.03.2022 г. е последният срок за подаване на уведомления до дирекциите „Бюро по труда“ от работодатели с 50 и над 50 наети лица, които не са изпълнили квотата за назначаване на работници и служители с трайни увреждания.

Уведомлението трябва да се подаде в съответната дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) на чиято територия е седалището на фирмата, лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на електронния адрес на съответната ДБТ, подписано с Квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.


Образец на Уведомлението може да намерите в сайта на Агенцията по заетостта, раздел „Предлагащи работа“, рубрика „Уведомление от работодател по чл. 41 от ЗХУ“ или да изтеглите от приложения по-долу линк.


Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

SAFESENSE+
Новини

Партньорска среща по проект SAFESENSE+

На 26 януари 2023 г. проведохме среща с партньорите по проект SAFESENSE+. Основна тема беше разработването на онлайн среда за предвидените обучителни модули и възможностите
деца в класна стая
Новини

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД е основен партньор в националната информационна кампания по здраве и безопасност за деца

Експертите по безопасна среда от ЛОТ-КОНСУЛТ вземат участие в социалната инициатива за мониторинг на качеството на въздуха в затворени помещения в осем областни града в