Lot Consult
Untitled design (1)

Важно за работодатели – краен срок 31-ви март

хора с увреждания

Сподели публикацията

31.03.2022 г. е последният срок за подаване на уведомления до дирекциите „Бюро по труда“ от работодатели с 50 и над 50 наети лица, които не са изпълнили квотата за назначаване на работници и служители с трайни увреждания.

Уведомлението трябва да се подаде в съответната дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) на чиято територия е седалището на фирмата, лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на електронния адрес на съответната ДБТ, подписано с Квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.


Образец на Уведомлението може да намерите в сайта на Агенцията по заетостта, раздел „Предлагащи работа“, рубрика „Уведомление от работодател по чл. 41 от ЗХУ“ или да изтеглите от приложения по-долу линк.


Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

Тенденции в здравето и безопасността на работното място
Новини

Тенденции в здравето и безопасността на работното място

Здравословните и безопасни работни места се превръщат в отличителен знак за успешните организации За четвъртата поредна година канадската неправителствена организация WSPS (Workplace Safety & Prevention
Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда
Новини

Проведе се среща за обучителния курс „Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда“

На 12.09.2023 г. С партньорите по проект SAFESENSE+ проведохме среща, на която обсъдихме стартирането на пилотното издание на обучителния курс „Здраве и безопасност при работа