Lot Consult

What we offer

Services

Project Management

Great funding opportunities for organizations appear on today’s market by national and European programs and funds aiming to support harmonious development, increase employment and the competitiveness of the economy, entrepreneurship, promotion of technological change and innovations.

Консултантите на «ЛОТ-КОНСУЛТ» ЕООД предлагат цялостни услуги за оползотворяване на горепосочените възможности, като поемат задължението за създаването, внасянето и изпълнението на инвестиционни проекти на фирмите.

От 2002 г. “ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД много успешно и динамично развива консултантска дейност по отношение на разработването и управлението на проекти, финансирани по Европейски, Национални и международни фондове и донорски програми, за която дейност притежава СертификатИ по БДС EN ISO 9001:2008. Линкове! + 14001 + 18001 +27001

«ЛОТ-КОНСУЛТ» ЕООД предлага високопрофесионални комплексни услуги, които обхващат всички етапи на реализирането на една проектна идея:

 • Предпроектно консултиране и информация по национални и европейски програми и фондове
 • Подготовка на цялостната проектна документация за кандидатстване, вкл. избор на най-подходящ източник за финансиране, намиране и осъществяване на контакт с потенциални партньори и др.
 • Разработване на проектно предложение за финансиране по европейски, национални и международни фондове и донорски програми
 • Управление и мониторинг на проекти

Прочетете за постоянните връзки(отваря се в нов раздел)

Дейностите ни са насочени към консултантска помощ за представители на публичния сектор, на частния сектор, организации с нестопанска цел.

Водещи принципи в нашата дейност:

 • поддържане на висока корпоративна и социална отговорност
 • качествено обслужване и коректност
 • пълна конфиденциалност
 • създаване на стойност за клиента и обществото
 • изграждане на дългосрочни взаимоотношения и партньорство
 • синергетичен подход на работа

Нашите предимства:

 • Нашият екип от специалисти от различни области притежава изключително богат професионален опит, знания и умения в разработването и управлението на проекти.
 • Разполагаме с ефективно изградена национална и международна мрежа от партньори с водещи български и европейски организации.

Част от програмите, по които “ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД е работило са:

Оперативни програми; Lifelong Learning Programme; Health Programme; South East Europe; INTERREG; CBC Bulgaria – Greece; CBC Bulgaria – Romania; CBC Bulgaria – Serbia и много други.

Contact us

Изпратете ни запитване

Dear clients,

When you submit a request via the contact form on our website, we ask you to enter your name and e-mail to contact you. We use this information to respond to your request, including providing you with any requested information about our services. We may also send you an email after your inquiry to make sure we have responded satisfactorily to your inquiry. We will do so based on our legitimate interest in providing accurate and comprehensive information about the services we provide.

Your request is stored and processed in accordance with the requirements of Art. 28 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC for data protection ("General Data Protection Regulation").

We do not use the information you provide to third parties and use it only to answer your request.

We maintain a database of completed contact forms for three years, after which they are securely archived and stored for seven years, after which period we delete and destroy them. CRM records are kept for three years after the last contact with you.

If you wish, your data can be deleted and forgotten.

Subscribe

Bulletin